Reklama i busback’i

Reklama się zmienia Reklama służy do zwiększenia widoczności produktu lub usługi oraz do informowania opinii publicznej o dostępności i charakterze produktów lub usług.